Schrijf je via onderstaande link rechtstreeks in bij Gymfed (onze sportfederatie), zo ben je meteen verzekerd!
Inschrijving gebeurt door het volledig en correct invullen van het online inschrijvingsformulier.
De inschrijving is pas definitief na online betaling van het lidgeld. Als beide zaken zijn vervuld, is de skipper lid van de club en verzekerd.


Het tweede lid van eenzelfde familie krijgt 10 euro korting.
Een derde lid krijgt 20 euro korting. Deze korting wordt automatisch verrekend via het online inschrijvingsysteem.
Schrijf iedereen van één familie in via één login om van de familiekorting te kunnen genieten. Dit doe je als volgt. Na je inschrijving ga je terug naar het startscherm. Op het startscherm druk je op de groene knop 'Toevoegen nieuwe inschrijving'.

Ook indien je je pas later in het springseizoen inschrijft, krijg je een korting.
Inschrijvingen vanaf 1 januari ontvangen 30% korting, vanaf 1 april 70% korting.


Als je geen lid bent, ben je NIET verzekerd. Ongevallen op zo’n moment zijn voor rekening van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers en niet van de club.